Thông tin chung

Thông tin chung

1

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH HANAM ELECTRICITY VINA

 

2

Địa chỉ trụ sở: Lô H2-02, Khu Công Nghiệp Quế Võ, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0222.3952.103 –  Fax: 0222.3952.101

 

3

Emai :        salehanamvina@gmail.com

Website:    Hanamvina.com

 

4

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 9842766262 đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 9 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 16 tháng 12 năm 2016 do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Ninh cấp.

 

5

Tài khoản: 700003328 079. Tại Ngân hàng :  Shinhanbank -  CN Bắc Ninh

Do ông (bà) : Choi Joong Hyun.          Chức vụ: Tổng Giám Đốc.    Làm đại diện

 

6

Địa chỉ đăng ký : Tỉnh Bắc Ninh

 

 

7

Mã số thuế : 2300.568.277

 

8

Các hoạt động kinh doanh chính: Tóm tắt ở mục (2) Lịch sử hình thành và phát triển Công Ty HANAM VINA từ năm 2010 đến nay

 

 * Phạm vi hoạt động toàn bộ khu vực miền Bắc Trung bộ và miền Bắc