Tham dự triểm lãm lần 2 tháng 3/2018

Tham dự triểm lãm lần 2 tháng 3/2018

23:27 - 18/08/2021

Tham dự triển lãm Vietbuild Hồ Chí Minh
Tham dự triển lãm Vietbuild 2020
Tham dự triển lãm Vietbuild 2019
Tham dự triểm lãm Vietbuild lần 1 tháng 11/2017

 Lần thứ 2 tham dự triểm lãm quốc tế Vietbuild 2018 Sản phẩm quạt thông gió Whifa đã để lại những tin cậy nhất định trong lòng người tiêu dùng.